ЭНЭХҮҮ САЙТНЫ АНХНЫ СААТАН МОРИЛСОН ГИШҮҮДДЭЭ БАЯРЛАЛАА

АНХНЫ ДУГААРЫГ БАТКА АДМИН АМЖИЛТТАЙ ХӨТӨЛЛӨӨ. САЙТНЫ АНХНЫ ГИШҮҮД НАМУУНАА, ХҮСЛЭН, МИШЭЭЛ, ДОНДООК, ГЯЛБАА, НАЙС, БОБО, СМАРТ, СИСИ, ЗОЛО, ЛОЛ НАР ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЛОО


"МИНИЙ МОНГОЛ ОРОН. ЭХ ОРОНДОО БИД ХАЙРТАЙ"

ЭНЭХҮҮ ЗУРГИЙГ НАЙС,ДОНДООК, ГЯЛБАА НАР 2012.05.27 03.15 

МАНАЙ ЧАТНЫ ГИШҮҮН СУВДАНСОНДОРЫН БҮТЭЭЛЭЭС  /2012.08.25/

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola